Enquete zwangerschapsdiscriminatie

Zwangerschapsdiscriminatie is op de Nederlandse arbeidsmarkt in de afgelopen acht jaar een onverminderd groot probleem gebleven. Vier op de tien vrouwen wordt op de arbeidsmarkt benadeeld vanwege zwangerschap of pasgeboren kind.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil middels dit onderzoek aandacht vragen voor dit probleem en inzicht krijgen in de aanwezige kennis onder verloskundigen.

Herken je situaties die kunnen duiden op zwangerschapsdiscriminatie? *

Herken je situaties die kunnen duiden op zwangerschapsdiscriminatie? *

Zou je meer informatie willen over wat valt onder zwangerschapsdiscriminatie?*

Zou je meer informatie willen over wat valt onder zwangerschapsdiscriminatie?*

Verstrek je proactief informatie over zwangerschapsdiscriminatie?*

Verstrek je proactief informatie over zwangerschapsdiscriminatie?*

Op welke wijze verstrek je doorgaans informatie over zwangerschapsdiscriminatie?*

Op welke wijze verstrek je doorgaans informatie over zwangerschapsdiscriminatie?*

Krijg je tijdens je werk wel eens vragen vanuit zwangeren over zwangerschapsdiscriminatie?*

Krijg je tijdens je werk wel eens vragen vanuit zwangeren over zwangerschapsdiscriminatie?*

In welke fase van de zwangerschap komt dit thema doorgaans aan de orde? *

In welke fase van de zwangerschap komt dit thema doorgaans aan de orde? *

Weet je naar welke instantie je kunt doorverwijzen wanneer een situatie kan duiden op zwangerschapsdiscriminatie? *

Weet je naar welke instantie je kunt doorverwijzen wanneer een situatie kan duiden op zwangerschapsdiscriminatie? *

Op welke wijze zou de Rijksoverheid verloskundigen kunnen ondersteunen rondom het thema zwangerschapsdiscriminatie.

(meerdere antwoorden mogelijk)
*

Op welke wijze zou de Rijksoverheid verloskundigen kunnen ondersteunen rondom het thema zwangerschapsdiscriminatie.

(meerdere antwoorden mogelijk)
*

Op welke wijze zou de Rijksoverheid verloskundigen kunnen ondersteunen in hun informatieverstrekking over zwangerschapsdiscriminatie richting zwangeren?

(meerdere antwoorden mogelijk) *

Op welke wijze zou de Rijksoverheid verloskundigen kunnen ondersteunen in hun informatieverstrekking over zwangerschapsdiscriminatie richting zwangeren?

(meerdere antwoorden mogelijk) *

Hoe zouden verloskundigen een (grotere) rol kunnen spelen bij de aanpak van zwangerschapsdiscriminatie?

Hoe zouden verloskundigen een (grotere) rol kunnen spelen bij de aanpak van zwangerschapsdiscriminatie?

Zijn er nog aandachtspunten m.b.t. zwangerschapsdiscriminatie die je het ministerie wilt meegeven? *

Zijn er nog aandachtspunten m.b.t. zwangerschapsdiscriminatie die je het ministerie wilt meegeven? *

Menu