Activeren van het account

Nadat er een aanvraag is gedaan voor een nieuw account in het Verloskundigenloket wordt per aanvraag bekeken of deze wordt gehonoreerd. Redenen voor het afwijzen van een aanvraag kunnen zijn: de aanvrager behoort niet tot de beoogde doelgroep, de benodigde accountgegevens zijn niet volledig, er bestaat al een actief account op naam van de aanvrager. De aanvrager wordt middels de mail op de hoogte gebracht wanneer het aangevraagde account niet kan/zal worden geactiveerd.

Pin Point Parents behoudt zich het recht voor een aanvraag af te wijzen zonder opgaaf van reden.

Opzeggen van het account

Indien een account dient te worden opgeheven kan dit per mail (francis@pinpointparents.nl) worden aangegeven. Dit kan zonder opgaaf van reden.