Toekennen van het account

De volgende personen of organisaties hebben recht op een bestelaccount in het Kraamzorgloket:

  • Verloskundigenpraktijk
  • ZZP-Verloskundige (indien als zodanig ingeschreven bij de KvK)
  • Doula
  • Afdeling Verloskunde ziekenhuis

Per persoon/organisatie wordt 1 bestelaccount toegekend. Wanneer blijkt dat er meerdere bestelaccounts zijn toegekend aan dezelfde persoon/afdeling behoudt Pin Point Parents zich het recht om de overtollige accounts te verwijderen uit het systeem. Hierover zal niet worden gecommuniceerd.

Activeren van het account

Nadat er een aanvraag is gedaan voor een bestelaccount in het Verloskundigenloket wordt per aanvraag bekeken of er een account wordt toegekend. Pas nadat de aanvraag is goedgekeurd en het account is geactiveerd kan er een bestelling worden geplaatst.

Redenen voor het afwijzen van een aanvraag zijn:

  • De aanvrager behoort niet tot de beoogde doelgroep
  • Er ontbreken benodigde accountgegevens

De aanvrager wordt middels de mail op de hoogte gebracht van de reden waarom het bestelaccount niet kan/zal worden geactiveerd. Pin Point Parents behoudt zich het recht een aanvraag af te wijzen zonder opgaaf van reden.

Ontbrekende gegevens

Wanneer een aanvraag is ingediend, maar er gegevens ontbreken zal de aanvrager per mail verzocht worden de ontbrekende gegevens aan te leveren. Wanneer er binnen een maand na datum aanvraag geen aanvullende informatie is verstrekt door de aanvrager zal de accountaanvraag verwijderd worden uit het systeem. De aanvrager zal hier per mail van op de hoogte worden gesteld.

Opzeggen van het account

Indien een account dient te worden opgeheven kan dit per mail: info@verloskundigenloket.nl worden aangegeven. Dit kan zonder opgaaf van reden. Alle bedrijfs- en persoonlijke gegevens zullen hierbij uit het systeem worden verwijderd.

Meerdere bestelaccounts

Per persoon/ziekenhuisafdeling/verloskundigenpraktijk wordt 1 bestelaccount toegekend. Wanneer er behoefte is aan een extra bestelaccount (bijvoorbeeld omdat er op meerdere plaatsen spreekuur wordt gehouden) kan hiervoor per mail: info@verloskundigenloket.nl een verzoek voor worden ingediend. Per aanvraag zal bekeken worden of een extra account zal worden toegewezen.