Het Verloskundigenloket ondersteunt en vraagt aandacht voor een aantal organisaties die een bijdrage leveren aan bewustwording en kennisvergroting onder zwangeren.