Congenitale Cytomegalovirus infectie (CMV)

Bij het woord ‘virus’ legt men tegenwoordig snel de link naar Covid 19. Dit geldt niet voor mij en voor de vele andere ouders die een kind hebben met een congenitale cytomegalovirus infectie (CMV). Elke dag worden wij geconfronteerd met de schade die CMV tijdens de zwangerschap bij ons kind heeft aangericht. CMV kan doofheid, blindheid, spasticiteit, epilepsie, mentale en/of fysieke schade veroorzaken. En dat terwijl de meeste van ons nog NOOIT van CMV gehoord hebben. De informatievoorziening over CMV was er niet tijdens mijn zwangerschap en de zoektocht naar medische hulp was ook niet altijd makkelijk.

Carola Tukenmez Vellekoop

 

Steun het goede werk van stichting CMV!

Stichting CMV geeft voorlichting en steun aan ouders en zorgt voor kennisoverdracht aan specialisten. Belangeloos, subsidieloos, professioneel. Zo hebben zij een duidelijke folder gemaakt over CMV die kosteloos te bestellen is via het Verloskundigenloket. Jouw cliënten kunnen op deze manier kennis nemen van wat CMV is en welke schadelijke gevolgen een infectie kan hebben voor hun kindje.

Om de voorlichting en kennisoverdracht te kunnen bewerkstelligen zijn zij afhankelijk van financiële steun middels donaties. Kijk op de website www.stichtingcmv.nl  hoe jij als verloskundige jouw (financiële) steentje kan bijdragen om het nuttige werk van stichting CMV te laten voortbestaan.