Davitamon wil graag inzicht krijgen in hoeverre de huidige materialen voldoen aan de behoefte van de verloskundige en in welke mate deze materialen bijdragen aan de informatievoorziening richting zwangere vrouwen in de praktijk.

Uiteraard worden al uw antwoorden anoniem behandeld, maar we zijn bij wet verplicht uw toestemming te vragen om deze gegevens te verwerken. U bent niet verplicht te antwoorden. Door te antwoorden geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens voor ons onderzoek te verwerken.

Davitamon survey

Bestelt u/uw praktijk samples voor uw cliënten via het Verloskundigenloket?*

Bestelt u/uw praktijk samples voor uw cliënten via het Verloskundigenloket?*

Bestelt u/uw praktijk samples van Davitamon via het Verloskundigenloket; zo ja welke?*

             

Bestelt u/uw praktijk samples van Davitamon via het Verloskundigenloket; zo ja welke?*

             

Wat is uw algemene indruk van het Davitamon informatiepakket? *

Wat is uw algemene indruk van het Davitamon informatiepakket? *

Wat is de reden dat het Davitamon informatiepakket niet aan uw verwachtingen voldoet?

Wat is de reden dat het Davitamon informatiepakket niet aan uw verwachtingen voldoet?

Wat vindt u dan van de hoeveelheid samples (100 stuks) die in het informatiepakket zit?*

Wat vindt u dan van de hoeveelheid samples (100 stuks) die in het informatiepakket zit?*

Welke van de volgende materialen in het Davitamon informatiepakket vindt u relevant? (meerder antwoorden mogelijk)*

Welke van de volgende materialen in het Davitamon informatiepakket vindt u relevant? (meerder antwoorden mogelijk)*

Ontbreekt er naar uw mening iets in het Davitamon informatiepakket?

Ontbreekt er naar uw mening iets in het Davitamon informatiepakket?

Wat ontbreekt er in het Davitamon informatiepakket?

Wat ontbreekt er in het Davitamon informatiepakket?

Davitamon besteedt de grootste aandacht aan de informatie op de materialen in het informatiepakket.

Vindt u de hoeveelheid informatie die wordt verstrekt via het informatiepakket voldoende? *

Davitamon besteedt de grootste aandacht aan de informatie op de materialen in het informatiepakket.

Vindt u de hoeveelheid informatie die wordt verstrekt via het informatiepakket voldoende? *

Vindt u de informatie die wordt verstrekt via het informatiepakket duidelijk? *

Vindt u de informatie die wordt verstrekt via het informatiepakket duidelijk? *

Vindt u dat het materiaal uit het informatiepakket de zwangere voldoende aanspreekt?*

Vindt u dat het materiaal uit het informatiepakket de zwangere voldoende aanspreekt?*

Suggesties waarmee Davitamon de informatieverstrekking voor zowel u als voor de zwangere kan verbeteren?

Suggesties waarmee Davitamon de informatieverstrekking voor zowel u als voor de zwangere kan verbeteren?

Waarom bestelt u geen samples van Davitamon?

Waarom bestelt u geen samples van Davitamon?