Over Stichting Hartekind

Onze missie
Jaarlijks horen 1.500 kersverse ouders dat het hart van hún kindje niet helemaal gezond is. Hun kind is één van de meer dan 25.000 hartekinderen in Nederland; kinderen met een hartafwijking. Ongeveer tweederde van deze hartekinderen moet vlak na de geboorte één of meerdere levensreddende operatie(s) ondergaan. Bovendien hebben hartekinderen vaak een kortere levensverwachting en beperkingen door hartfalen, hartritmestoornissen en/of opgelopen hersenschade. En nog altijd overlijden jaarlijks ook 150 hartekinderen, waarmee een hartafwijking doodsoorzaak nummer 1 is onder kinderen tot 15 jaar.

Daarom zet Stichting Hartekind zich met hart en ziel in voor het vergroten van de overlevingskansen van hartekinderen en het verbeteren van kwaliteit van leven. Stichting Hartekind financiert levensbelangrijk onderzoek, organiseert/ ondersteunt evenementen en initiatieven voor dit doel en geeft voorlichting aan ouders. Zo werken we sámen met jou aan een wereld waarin hartekinderen onbezorgd kind kunnen zijn!

Ontdek in onderstaande video binnen 3 minuten de impact van een hartafwijking bij kinderen:

  • 1 op de 100 kinderen heeft een hartafwijking; de meest voorkomende aangeboren afwijking
  • 35% van de hartekinderen vertoont tekenen van posttraumatische stress
  • 42% van de hartekinderen heeft een stoornis in de ontwikkeling
  • Een hartekind is nooit genezen

Onderzoek is HART nodig
Nog geen 50 jaar geleden overleden bijna alle kinderen met een hartafwijking en werd een heel klein percentage volwassen. Sindsdien hebben de behandelmogelijkheden een enorme vlucht genomen. Dit heeft ertoe geleid dat tegenwoordig meer dan 90% van alle hartekinderen volwassen wordt. Ondanks de geweldige stappen die al zijn gemaakt, is er nog veel werk te verzetten voordat hartekinderen een normaal en gezond leven kunnen leiden. Artsen moeten complicaties, restafwijkingen, hartfalen, hartritmestoornissen, hersenschade en ontwikkelingsproblemen veel beter leren begrijpen, behandelen en voorkomen. En hiervoor is onderzoek nodig!

Ontdek welk onderzoek wordt gedaan

Voorlichting
Stichting Hartekind is in 2008 opgericht door ouders van hartekinderen vanuit de Patientenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen. Er is veel kennis in huis over obstakels waar hartekinderen mee te maken krijgen op hun weg naar volwassenheid. Met haar activiteiten (onder)steunt Stichting Hartekind ouders door hen te voorzien van praktische informatie, hen te inspireren met positieve verhalen van andere (ouders van) hartekinderen en soms gewoon door een luisterend oor te bieden. Verder brengt de stichting de impact van hartafwijkingen en de urgentie van meer onderzoek onder de aandacht bij het brede publiek.

 

Help ook mee!
Stichting Hartekind is een non-profitorganisatie die voor het realiseren van de gestelde doelstellingen volledig afhankelijk is van donaties en giften van particulieren en bedrijven. Alles wordt in het werk gesteld om zoveel mogelijk levensbelangrijk onderzoek naar hartafwijkingen te kunnen financieren. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van sportieve sponsorevenementen, de jaarlijkse landelijke collecteweek en acties op scholen, bij bedrijven en in de buurt. Help je ook mee om hartekinderen onbezorgd kind te laten zijn?

Word Hartestrijder